Bestuur van vvv Heuvelland

Het bestuur is samengesteld uit vrijwilligers die zich
willen inzetten voor toeristische actoren en
het toerisme in Heuvelland

Voorzitter: Serge Devriendt
Ondervoorzitter
Secretaris-penningmeester: Johan Dierynck

Leden:
Bert Doise – Lieve Avet – Peter Bisschop 
Isabel Lemahieu – Carla Depuydt – Bart Denys
Xavier Gouwy

Bericht voor het bestuur van vvv Heuvelland

Identiteit van vvv Heuvelland 

1.     VVV-Heuvelland is een klankbord voor de toeristische actoren *
van Heuvelland en moderator in de toeristische thema’s die de actoren aanbelangen.

2.     VVV-Heuvelland is een gedragen adviesraad voor
de gemeente Heuvelland, inzonderlijk de Schepen van Toerisme en
de Dienst van Toerisme

3.     VVV-Heuvelland promoot en biedt ondersteuning voor de initiatieven
die het toerisme in Heuvelland en zijn toeristische actoren ten goede komt.

4.     VVV-Heuvelland beoogt een transparante samenwerking met
de Dienst Toerisme
en wil met haar activiteiten een toegevoegde waarde zijn voor het toerisme in Heuvelland en zijn toeristische actoren

 *een toeristische actor is een persoon, een bedrijf, een organisatie, een vereniging die door zijn/haar   beroepsactiviteiten  of als vrijwilliger direct betrokken partij is bij het toerisme in Heuvelland